The Future of Sustainable Placemaking Tickets, Fri 10 Dec 2021 at 12:30

1 of
Previous Next

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/birmingham/public_html/wp-content/themes/classiera/single.php on line 303

Ad Details

  • Ad ID: 1896

  • Added: 18 November 2021

  • Views: 78

Description

[ad_1]

As the world recovers from the effects of a global pandemic under the continuing challenges of the climate and biodiversity crises, we have no doubt that sustainable placemaking remains just as important as when the Sustainable Places Research Institute was first created.

This event will celebrate the achievements of the Sustainable Places Research Institute and consider how our future research in this area will address the challenges of the present and the future.

  • Talks will take place from 12:30-2pm, hosted remotely via Zoom.
  • From 2:30pm three workshops will then take place in breakout rooms, (topics to be confirmed) including discussions on the future of food systems and de-globalisation.

Wrth i’r byd ddechrau adfer yn sgîl effeithiau’r pandemig byd-eang, ac yn wyneb heriau parhaus argyfwng yr hinsawdd a bioamrywiaeth, does dim dwywaith gennym bod creu lleoedd cynaliadwy yn parhau i fod yr un mor bwysig â phan sefydlwyd y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy.

Bydd y digwyddiad hwn yn dathlu yr hyn y mae’r Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy wedi ei gyflawni ac yn ystyried sut y bydd ein hymchwil yn y maes hwn yn y dyfodol yn mynd i’r afael â heriau’r presennol a rhai’r dyfodol.

  • Cynhelir sgyrsiau rhwng 12:30 a 2pm o bell drwy Zoom.
  • O 2:30pm wedyn, bydd tri gweithdy yn cael eu cynnal mewn ystafelloedd llai, (pynciau i’w cadarnhau) gan gynnwys trafodaethau ar ddyfodol systemau bwyd a dadglobaleiddio.

[ad_2]

Source link